Start

Get your dropdown menu: profilki

Slider

Kwestie prawne.

W związku z tym, iż mieliśmy kilka nieprzyjemnych sytuacji związanych z bezprawnym kopiowaniem zawartości naszej strony, postanowiliśmy umieścić na niej krótką notę prawną.

1. Materiały (teksty, zdjęcia, grafiki i inne) zamieszczone na stronie internetowej www.for2players.pl, zwanym dalej „Stroną”, stanowią własność intelektualną ich autorów. Kopiowanie bądź wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Stronie wykraczające poza tzw. dozwolony użytek osobisty, przewidziany przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), wymaga uprzedniej, pisemnej zgody właściciela Strony.
2. Autor materiału, który za jego zgodą zostaje opublikowany na Stronie, oświadcza tym samym, że jest on jego autorstwa i jego publikacja na Stronie nie narusza przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Osoba niebędąca autorem materiału, a posiadająca uprawnienia prawnoautorskie pozwalające na jego publikację na Stronie, za której zgodą materiał zostaje opublikowany, oświadcza tym samym, że jego publikacja na Stronie nie narusza przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w szczególności praw autora oraz praw osób trzecich, którym autor udzielił licencji wyłącznej bądź na rzecz których dokonał przeniesienia autorskich praw majątkowych do publikowanego materiału.
3. Wszelkie znajdujące się na Stronie znaki firmowe i towarowe są prawnie zastrzeżone i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, chyba że w sposób wyraźny co innego wynika ze sposobu ich zamieszczenia i rodzaju materiału, w ramach  którego zostały umieszczone.
4. Poglądy i opinie wyrażane w tekstach i innych materiałach zamieszczonych na Stronie są poglądami i opiniami ich autorów.
5. Strona zastrzega sobie prawo redagowania tekstów i innych materiałów zamieszczanych na Stronie, zarówno przed ich publikacją jak i później – dopóki są one zamieszczone na Stronie.
6. Odnośnie wszelkich kwestii prawnych, w szczególności dotyczących praw autorskich i własności intelektualnej materiałów zamieszczonych na Stronie, w tym dotyczących zgody na wykorzystanie materiałów zamieszczonych na Stronie wykraczające poza dozwolony użytek osobisty, prosimy kontaktować się mailowo z właścicielem Strony, przez adres: 4.2players@gmail.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz