Start

Get your dropdown menu: profilki

Slider

Regulamin

1. Organizatorem konkursu „Konkurs 3rd anniversary” (dalej „Konkurs”) jest serwis for2players.pl.

2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie (dalej „Regulamin”).

3. Konkurs trwa od 06.08.2016 r., od momentu opublikowania wpisu ogłaszającego rozpoczęcie konkursu, do 03.09.2016 r., do godziny 23:59 czasu polskiego.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie for2players.pl i fanpage'u www.facebook.com/fortwoplayers

5. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość Regulaminu i akceptuje się jego warunki.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

7. Jakiekolwiek złamanie punktu Regulaminu dyskwalifikuje zgłoszenie z Konkursu.

8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

9. Konkurs polega na wykonaniu jednego lub kilku zadań znajdujących się na stronie http://www.for2players.pl/2016/08/konkurs-3rd-anniversary-do-wygrania.html oraz przesłania zgłoszenia na adres konkursf2p@gmail.com.

10. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację jego zgłoszenia na stronie www.for2players.pl oraz na fanpage'u serwisu.

11. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zameldowana na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie.

12. Zgłoszenia będą oceniane przez nieomylne Jury w składzie Sylwia i Tomasz Waldowscy.

13. W Konkursie można wygrać nagrody w postaci gier planszowych.

14. Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni w ciągu 72 godzin po zakończeniu terminu przesyłania zgłoszeń. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie for2players.pl i fanpage'u serwisu.

15. Laureat zostanie poinformowany o wygranej poprzez wiadomość email.

16. W celu uniknięcia nieporozumień, email, z którego zostało wysłane zgłoszenie jest traktowany, jako jedyny adres email do kontaktu z Laureatem.

17. Laureat zobowiązany jest wysłać w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od ogłoszenia listy Laureatów, swoje dane osobowe (adres korespondencyjny lub numer telefonu i paczkomatu), poprzez wiadomość na adres email – konkursf2p@gmail.com.

18. Organizator Konkursu nie wysyła nagród poza teren Polski.

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu do korespondencji lub numeru telefonu i paczkomatu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od uczestnika, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez poszczególnych Laureatów.

20. Nagrody w postaci gier planszowych i komiksów wysyła Organizator do 14 (czternastu) dni roboczych od przesłania przez Laureata swoich danych korespondencyjnych.