Start

Get your dropdown menu: profilki

Slider

poniedziałek, 26 maja 2014

Wywiad z Philem Eklundem - An interview with Phil Eklund.

Phil Eklund jest z zawodu inżynierem rakietowym (ang. rocker engineer), ale zajmuje się przede wszystkim projektowaniem i wydawaniem gier planszowych. Kilka lat temu przeprowadził się z Arizony do Niemiec. Jego gry to symulacje, które podejmują każdy aspekt przedstawionego tematu. Sam twierdzi, że jego tytuły wymagają „większej inteligencji”. Autorowi takich gier jak High Frontier, Bios: Megafauna i Pax Porfiriana postanowiłem zadać kilka pytań.

English version below.

Tomasz Waldowski: Czy pamiętasz, kiedy pierwszy raz zainteresowałeś się grami planszowymi?
 
Phil Eklund: Grałem w gry planszowe jako małe dziecko, włączając w to gry o kolei oraz gry o walkach dwupłatowców wydawane przez Milton Bradley. W szkole średniej zakupiłem swoją pierwszą grę wojenną wydaną przez Avalon Hill.

TW:  Kiedy pierwszy raz pomyślałeś o projektowaniu gier? Skąd taki pomysł?

PE: Całkowicie przerobiłem walki dwupłatowców wydane przez Milton Bradley. Byłem w szóstej klasie.

TW: Co chcesz osiągnąć projektując nową grę? Jaki jest Twój cel?

PE: Chcę stworzyć oświadczenie o świecie. Ma to być artystyczny komunikat uznający, że cała sztuka jest selektywną rekreacją rzeczywistości, stworzoną według wartości moralnych artysty. W przeciwieństwie do innych form sztuki, gry mają tą specyficzną cechę, która pozwala ci samemu ustalić jej warunki. Niemniej ty sam nie wiesz jaki będzie jej końcowy wynik. Zabawne i fascynujące jest to, by samemu się o tym przekonać.

TW: Twoje gry są symulacjami. Kto testuje Twoje gry?

PE: Obecnie mam sporą bazę testerów gier i używam Googledocs, aby tworzyć „żyjące zasady”. W ten sposób wszyscy testujący mogą wprowadzać komentarze, zmiany i rozgrywać gry. Poza tym mogą ściągnąć zasady i pliki z kartami. Daję im uznanie i darmową kopię gry. Każdy może dołączyć. Oprócz plików związanych z grą publikowane tam są ostatnie doniesienia naukowe, wskazówki, strategie, doświadczenia, zasady opcjonalne oraz inne zabawne pliki. Grupa High Frontier na Yahoo ma około 1200 członków i tuziny wiadomości każdego miesiąca. Istnieją też Grupy Yahoo związane z innymi grami: OriginsGame, ErosionGame, Genesis_Game, Paxgames, TheSpansihMain, Kriegbot, oraz Megafauna.

TW: Ile czasu zajmuje Ci zebranie informacji na dany temat i przekształcenie go w zarys gry planszowej?

PE: W przypadku High Frontier, zajęło to 35 lat od pierwszego prototypu, wliczając w to dwie nieudane próby wydania gry. Z drugiej strony, Greenland to tylko 6 miesięcy pracy.

TW: Gdzie czerpiesz inspiracje na swoje gry? Temat High Frontier jest oczywisty z racji Twojego zawodu, ale dinozaury, Meksyk i Grenlandia?

PE: Wszyscy chłopcy kochają dinozaury i robale, a ja nie byłem wyjątkiem. Chodziłem na zajęcia z biologii morskiej w college’u i zgłosiłem się na wolontariat w Meksyku, do którego jest niedaleko z Uniwersytetu Arizony w Tucson. Współautor Philipp Klarmann wzbudził we mnie zainteresowanie Grenlandią.

TW: Grenlandia. Temat Twojej najnowszej gry. Co możesz o niej powiedzieć? Co będzie ją wyróżniać od Twoich poprzednich tytułów?

PE: Grenlandia około 1000 roku naszej ery była bardzo fascynującym rejonem na Ziemi. Wszystko sprowadza się do życia na krawędzi. Ma ona największe zwierzęta mięsożerne, największą zwierzynę łowną oraz pozaziemskie surowce. Wschód spotyka się z Zachodem po raz pierwszy i tym razem to amerykańscy Indianie dominują, a Europejczycy są bardziej zacofaną technologicznie rasą, która wymarła. Jest to kraina, gdzie przetrwanie całej kultury zależało od tego, jak będą oddziaływać na inne ludy uwięzione na wyspie.

TW:  Zakładam, że grasz w inne gry planszowe. Czy masz jakiś ulubiony tytuł?

PE: Wstyd mi się przyznać, ale nie gram w wiele gier, a w te, w które gram nie jestem za dobry. Wolę tworzyć gry niż grać w nie. Niemniej kiedy gram, to nie po to, aby wygrać, ale żeby testować granice i zobaczyć jak decyzje wpływają na rezultat.

TW: Jakie są Twoje plany wydawnicze na przyszłość?

PE: W tym roku, to znaczy w październiku 2014, wydam Greenland. Ten projekt już został wysłany do drukarni. Poza tym w 2014 powstanie Pax Renaissance i jeszcze jedna gra będzie miała swoją zapowiedź. W 2015 roku mam nadzieję, że trzeci druk High Frontier będzie gotowy. Mam jeszcze nadzieję, że w przeciągu dwóch następnych lat uda mi się wydać dwie inne moje gry: Bios Genesis oraz Bios Earth.

TW: Gdzie możemy znaleźć wiadomości na temat Twoich nowych gier? Poza moją stroną internetową, oczywiście :-).

PE: Mam stronę na Facebooku oraz utrzymuje kilka grup na Yahoo. Grupa HighFrontier jest również dobrym źródłem.

TW: Czy chciałbyś coś przekazać swoim fanom w Polsce?

PE: Wiele dowiaduje się o Polsce w trakcie moich badań do gry Pax Renaissance, w której Polska/Węgry będzie jednym z dziesięciu imperiów. Ponadto mój prapradziadek, Joseph Belesquah Sczcurek, był maszynistą urodzonym w Polsce w 1878. Teraz, kiedy żyje w Niemczech, naprawdę chciałbym odwiedzić Polskę oraz spotkać się z moimi fanami i być może wypróbować Pax Renaissance.

Zapowiedź gry Greenland możecie przeczytać tutaj.

Wersja anglojęzyczna/English version:

Phil Eklund is a rocket engineer, but most of all deals with designing and publishing board games. A few years ago he moved from Arizona to Germany. His games are simulations which are touching every aspect of given subject. He says that his titles require a bit higher intelligence. I decided to ask a few questions to the autor of such games as High Frontier, Bios: Megafauna and Pax Porfiriana.

Tomasz Waldowski: Do you remember when did you for the first time become interested in board games?


Phil Eklund: I played board games as a small child, including games about railroads, and games by Milton Bradley about biplane fights.  In High School I purchased my first wargame from Avalon Hill.

TW: When did you for the first time think about designing board games? How did you get such an idea?

PE: I completely redesigned the biplane warfare game by Milton Bradley. I was in the 6th grade.

TW: What do you want to achieve by designing a new game? What is your goal?

PE: I want to make a statement about the world.  An artistic statement, accepting that all art is the selective recreation of reality according to the artist's value judgements.  Unlike other artforms, games have the unique quality that you set up the conditions, but you yourself do not know what the outcome will be, and it is fun and fascinating to find out.

TW: Your games are simulations. Who is testing your games?

PE: These days I have a large base of game testers, and I use Googledocs for Living Rules.  This way all playtesters can enter comments, changes, and play sessions.  And they can download the living rules and card files.  I give them recognition and a free game.   Anyone can join, not only the game files but also the latest science, tips, strategy, experiences, and optional rules and fun downloads are available.  The "High Frontier" Yahoo Group has about 1200 members and  dozens of messages each month.  There are also Yahoo Groups for OriginsGame, ErosionGame, Genesis_Game, Paxgames, TheSpansihMain, Kriegbot, and Megafauna. 

TW: How long does it take you to gather information on a given topic and transform it into a board game?

PE: In the case of High Frontier, it took 35 years since the first prototype, with two previous failed publishing attempts.  On the other hand, Greenland looks to be only 6 months.

TW: Where do you get inspiration for your games? Theme of High Frontier is obvious because of your profession but dinosaurs, Mexico and Greenland?

PE: All boys love dinosaurs and bugs, and I was no exception.  I took marine biology in college and volunteered in Mexico, which is not far from the University of Arizona in Tucson.  Co-designer Philipp Klarmann got me interested in Greenland.

TW: Greenland. Topic of your latest game. What can you say about it? What will stand out from your previous titles?

PE: Greenland 1000 AD was the most fascinating region on Earth, all about living on the edge. It has the biggest carnivores, the biggest game, and extraterrestrial resources. East meets West for the first time, and this time it is the American Indians who are dominant, and the Europeans who are the technologically inferior ones who died out. A land where survival of entire cultures depended on how they interacted with the other cultures trapped on the island. 

TW: I assume you play other board games. Do you have a favorite title?

PE: I am embarrassed to say I do not play many games, and those I do play I am not very good at.  I like designing games more than playing them. When I do play, I play not to win, but to test the boundaries and see what decisions affect the outcome.  

TW: What are your publishing plans for the future?

PE: This year, October 2014, I will publish Greenland.  This has already been sent to the printers.  In 2014, Pax Renaissance plus another game to be announced.  In 2015, I hope that the 3rd edition of High Frontier will be ready.  Also I hope to get my games Bios Genesis and Bios Earth published in two years.  

TW: Where can we find news about your new games? Besides on my site of course :-).

PE: I have a facebook page, and maintain several Yahoo Groups.  The HighFrontier Yahoo Group is also good.

TW: Would you like to say something to your fans in Poland?

PE: I am learning quite a bit about Poland as I am currently researching Pax Renaissance, which includes Poland/Hungary as one of the ten empires.  Moreover, my Great Grandfather, Joseph Belesquah Sczcurek, was a machinist born in Poland in 1878.  Now that I live in Germany, I really would like to visit Poland, and see some of my fans in Poland, perhaps try out Pax Renaissance.

2 komentarze:

 1. Przeczytałem Wasze recenzje High Frontier i BIOS. Przyznam że wzbudzają olbrzymie zainteresowanie. Ale czy na tyle duże by kupić grę w ciemno? Wiem że Wasze recenzje są pozytywne, ale gdybyście nie dostali gry do recenzji, ale musieli sami kupić, to dalej polecacie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Hej. High Frontier kupiliśmy w ciemno i ta tylko zachęciła nas do zagrania w inne tytuły. Gdyby nie High Frontier, to nie poprosilibyśmy Phila o przysłanie do nas BIOSa, który swoją drogą też okazał się rewelacyjną grą.
   Tomek woli High Frontier.
   Sylwia woli BIOS Megafauna.
   Jeżeli szukasz gry "innej niż wszystkie" to z całą pewnością gry Phila Eklunda znajdują się w tej kategorii.
   Poza tym nasze recenzje są szczere i fakt otrzymania gry od wydawnictwa/sklepu nie ma wpływu na jej ocenę - patrz średnio pozytywna ocena gry Neuroshima Hex przez Tomasza lub gry od wydawnictwa Brain Games (Dig Mars i Om Nom Nom).

   Usuń