Start

Get your dropdown menu: profilki

Slider

piątek, 14 października 2016

Kolejny etap konkursu Gra Roku 2016 za nami!Poniżej oficjalna notka od organizatorów Planszowej Gry Roku 2016:


W ubiegły piątek minął termin oddawania głosów Kapituły w II etapie. Przypominamy, że spośród 167 tytułów do drugiego etapu przeszło tylko 41. W nim nasi eksperci oceniali wszystkie gry, przyznając im punkty w zakresie 0-5.

Teraz, do III etapu, zgodnie z regulaminem, przechodzi od 4 do 6 gier w każdej kategorii, które otrzymały najwyższą średnią arytmetyczną głosów. Decyzję o liczbie gier, które przechodzą do tego etapu, podejmuje Przewodniczący Kapituły. Zazwyczaj wyznacza on maksymalną możliwą liczbę gier, a jedynie kwestie remisów powodują, że liczba ta się zmniejsza. I tak się właśnie stało tym razem. O ile w kategorii Gra Roku bez problemów wyłoniono 6 tytułów o największym wyniku, o tyle w kategorii Zaawansowana Gra Roku potrójny remis na 5. miejscu wymusił zawężenie stawki do 4 gier.

Poniżej prezentujemy listę tytułów, które znalazły się w III etapie i mają tym samym prawo używać tytułu „Nominacja”.
Kolejność alfabetyczna:

GRA ROKU

Colt Express (Rebel.pl)
CVlizacje (Granna)
Kakao (G3)
Nowy Jork 1901 (Bard)
Patchwork (Rebel.pl / Lacerta)
Tajniacy (Rebel.pl)

ZAAWANSOWANA GRA ROKU

7 Cudów Świata: Pojedynek (Rebel.pl)
Kawerna    (Lacerta)
Marco Polo (Albi)
Pandemic Legacy (Lacerta)

Wszystkim autorom i wydawcom gratulujemy

Równocześnie rozpoczynamy III etap konkursu. Tym razem każdy z członków Kapituły zobowiązany jest do oddania jednego głosu w postaci listy wszystkich gier zakwalifikowanych do trzeciego etapu w danej kategorii uszeregowanych w kolejności preferencji. Następnie liczenie głosów odbywa się tzw. systemem IRV (instant-runoff voting). Jeśli nie wiecie, na czym on polega, odsyłamy do przepastnych źródeł Internetu!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz